SOCIAL HYGGE PÅ TERRASSEN

DET SKAL VI BRUGE

Antal begyndertrænere: En
Antal deltagere: Alle
Rekvisitter: Ingen
Jern og bolde: Ingen

LAD OS KOMME I GANG

Træningen afsluttes i klubhuset eller på græsset. Spørg ind til hvordan de enkelte spillere går og har det i deres dagligdag. Denne tid kan også bruges til at mundtligt at evaluere, hvordan det går med deres golf. Brug disse fem spørgsmål:
Hvad synes du er det sjoveste ved at gå til golf?
Hvad synes du er det mindst sjove ved at gå til golf?
Hvad kunne gøre det endnu sjovere at gå til golf?
Hvad kunne gøre at du holdt op med at gå til golf?
Hvad kunne du godt tænke dig at blive bedre til?
Disse fem spørgsmål kan være med til at minimere frafald, hvis spillernes svar evalueres og evt. ændringer implementeres.