POWERGOLF

LAD OS KOMME I GANG

Afhængig af antallet af spillere stiller spillerne sig i to, tre eller fire rækker. Placeret ud fra hver enkelt udslagsmåtte. Ud fra hver række, ti meter bagved udslagsmåtten, placeres en kegle. Det er startstedet. Midt mellem udslagsmåtten og den placerede kegle placeres endnu en kegle. Her skal spillerne udføre en simpel fysisk øvelse (ti armbøjninger, ti mavebøjninger, ti englehop eller lignende), som hjælperen eller pro'en forklarer. Spillerne spurter fra startkeglen hen til stedet, hvor den fysiske øvelse udføres. Efter den fysiske øvelse skal spillerne spurte til udslagsmåtten og udføre et slag, der er 50 meter i carry (linje med kegler opsættes). Et 9-jern anvendes. Spilleren skal fortsætte med at slå, indtil målet er opnået. Derefter spurter spilleren tilbage til sit hold og skifter med den næste i rækken ved at give 'high five'. Øvelsen forsætter, indtil alle fra hvert hold har været igennem øvelsen.

DET SKAL VI BRUGE

Antal juniortrænere: En

Antal deltagere: Fire - flere

Rekvisitter: Kegler eller andet til at markere

Jern og golfbolde: Træningsbolde og spillernes sæt